Deze driedelige docu was te zien bij de VARA en VPRO op

Deze driedelige docu was te zien bij de VARA en VPRO op

 • De experts: Deel 3

  jean tillie

  Bijzonder Hoogleraar Electorale politiek aan de Universiteit van Amsterdam,  Jean Tillie, bestudeerd de kwaliteit van de multiculturele democratie. Hij richt zich op radicalisering, extremisme, extreemrechts kiesgedrag, anti-immigranten gevoelens en de politieke integratie van immigranten. Hij coördineert het EURISLAM project ( een internationale vergelijkende studie naar de sociale-culturele integratie van Moslims).

  In 2006 publiceerde Tillie samen met Marieke Slootman de resultaten van een onderzoek naar radicalisering van moslimjongeren in Amsterdam (Processen van radicalisering). In 2008 schreef hij “Gedeeld land” waarin hij beschrijft hoe de hysterie, die zich na 11 september 2001 van Nederland meester maakte, heeft geleid tot polarisatie en populisme.

   

  marian van san 911

  Criminoloog Marion van San promoveerde in 1998 aan de universiteit van Amsterdam op een geruchtmakend proefschrift over criminaliteit onder Antilliaanse jongeren. De titel van het stuk luidde 'Stelen en Steken'. De Belgische van San verzette zich tegen het cordon sanitair tegen Het Vlaams Blok omdat daardoor de thema’s die de samenleving beroeren onbespreekbaar werden. ‘Ik haat het politiek correcte denken!’ heeft zij zich wel eens laten ontvallen. Sinds enige jaren bestudeerd van San ook de werking van radicalisering. Ze kreeg als onderzoekster toegang tot de gearresteerde leden van de Hofstadgroep in de Extra Beveiligde Inrichting te Vught. Ze heeft herhaaldelijk en intensief gesproken met Nederlandse terroristen als Samir A. en Jason W.

   

  911 edwin bakker

  Edwin Bakker is hoogleraar terrorisme en contraterrorisme aan de Universiteit van Leiden en is verbonden aan het Instituut Clingendael. Hij studeerde Economische en Politieke Geografie en promoveerde in 1997 op het onderwerp conflicten tussen minderheden in Centraal Europa aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bakker heeft zich gespecialiseerd in terrorisme-gerelateerde spanningen in Nederland, jihadisme in Europa, de ontwikkeling van Al Qaida, en de verschillen in dreigingsperceptie binnen Europa.

   

  911 martijn de koning

  Twee jaar na zijn afstuderen ging Martijn de Koning werken aan een school-carriereproject van de Nour moskee in Gouda. In dat zelfde jaar begon De Koning aan zijn promotie-onderzoek over de religieuze identiteit van jonge Nederlands-Marokkaanse jongeren. In 2008 is hij op het onderwerp gepromoveerd aan de Vrije universiteit Amsterdam.

  ian buruma

  Ian Buruma heeft in Japan en Nederland Geschiedenis, Chinese literatuur en Japanse film gestudeerd. Hij laat zich vooral gelden als denker, journalist en publicist. Buruma schrijft geregeld voor internationale kranten als The New Yorker, The New York Times, Corriere della Sera, en NRC Handelsblad.
  Sinds 11 september 2001 is hij analyses gaan schrijven over de polarisatie tussen oosterse en westerse ideologieën. In 2004 bracht Buruma het boek ‘Occidentalisme. Het Westen in de ogen van zijn vijanden’ uit. Ook zijn volgende boeken genoten de nodige aandacht: Dood van een gezonde roker (Atlas, 2006). Grenzen aan de vrijheid. Van de Sade tot Wilders(2010). In 2008 ontving hij de Erasmusprijs voor zijn bijdrage aan cultuur, samenleving en sociale wetenschap in Europa.

  911 afshin ellian

  Vanaf de aanslagen in 2001 groeide de Iraans-Nederlandse rechtsgeleerde Afshin Ellian uit tot een van de belangrijkste islamcritici van Nederland. Hij bekritiseert de godsdienst vanuit de overtuiging dat de islam door felle discussies en debat uiteindelijk liberaler en moderner zal worden.
  Ellian heeft zijn geboorteland Iran moeten ontvluchten toen de Iraanse revolutie uitbrak in 1979. Hij maakte deel uit van een linkse partij die verboden werd en moest zijn heil elders zoeken. Hij week uit naar Pakistan en later Afghanistan. Toen de Sovjet-Unie zich in 1989 uit Afghanistan terugtrok moest Ellian opnieuw emigreren. Hij kwam in Nederland terecht. Eenmaal in Nederland besloot hij rechten te studeren en in 1996 rondde hij drie studierichtingen af: staatsrecht, strafrecht en filosofie. Op het moment is Ellian hoogleraar Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit aan de Universiteit van Leiden.

  911 mohammed jabri

  Mohammed Jabri was columnist bij de, inmiddels opgeheven, website Elqalem.nl. Zijn stijl was satirisch en provocerend, waardoor hij de bijnaam “de Marokkaanse Theo van Gogh” kreeg. Jabri wilde mensen als Van Gogh en Wilders met hun eigen wapens bestrijden. Hij werd berucht vanwege zijn “anti-homomanifest”, een satirisch pamflet waarin hij de retoriek van Wilders omdraaide en toepaste op extravangante homo’s. Jabri zette zich in voor de oprichting van de Moslim Democratische Partij (MDP). Daarna richtte hij de stichting Mirsab op, die de juridische belangen van Nederlandse moslims wil behartigen tegen - in de woorden van Jabri - populisten als Geert Wilders. Jabri schrijft nog steeds artikelen, veelal voor buitenlandse bladen.

   

  911 mohammed cheppih

  Sinds 11 september 2001 heeft Mohammed Cheppih zich ingezet voor de bewustwording van jonge moslims in Nederland. Hij studeerde aan de Islamitische universiteit van Medina en was voorzitter van de Nederlandse tak van de Moslim Wereld Liga. In januari 2002 besloot hij zich te mengen in het islamdebat in Nederland. De aanleiding daarvoor was de dood van zijn vriend Ahmed Bakiouli die samen met Khalid Hassnouie werd doodgeschoten in Kashmir. In 2003 was Cheppih korte tijd kandidaat-voorzitter van de AEL-NL, de Nederlandse tak van de Arabisch-Europese Liga (AEL) die door Aboujahjah in België was opgericht. Hij is de initiatiefnemer van het stichten van een moskee in Slotervaart in Amsterdam, de Poldermoskee waarin op een moderne Nederlandse manier de islam beleden kon worden. In  2010 moest de Poldermoskee sluiten in verband met een huurschuld. Cheppih heeft een eigen bedrijf, Academia Islamica, en geeft trainingen en cursussen.

  911 osama rushdi

  Osama Rushdi was een belangrijke ideoloog en denker van Gama’a Islamiya, een Egyptische verzetsorganisatie die het regime van de presidenten Sadat en later Moebarak wilden afzetten en vervangen door een islamitische staat. In de jaren tachtig heeft Rushdi 6 jaar gevangen gezeten samen met honderden islamisten die allemaal verantwoordelijk werden gesteld voor de moord op Sadat. Daar leerde hij ook Ayman Al Zawahiri kennen, de huidige leider van Al Qaida.

  In 1989 vluchtte Rushdi naar Europa en vestigde zich in Nederland. In de jaren negentig werd Gama’a Islamiya steeds gewelddadiger en voerde terreuraanslagen uit zoals het bloedbad in Luxor in 1997. Rushdi keerde zich publiekelijk af van het geweld en van de leiders die dat propageerden. Hij koos voor de vreedzame weg en richtte het Safe Egypt Front op, een coalitie van seculiere en gelovige partijen.

   

   

   

   

   

   

   

   

9/11: De dag die de wereld veranderde

Terug naar boven