Was te zien bij de VARA op

Was te zien bij de VARA op

De Lenin van Odijk

 • reckman vp
  Als geweten van links werd Piet Reckman gewaardeerd in de PvdA, totdat hij een tweede kabinet-Den Uyl torpedeerde.

  Piet Reckman (1928-2007), was een vooruitstrevend PvdA-lid, actief in de armoedebestrijding en de ontwikkelingssamenwerking. En hij vond dat het allemaal nog wel een streepje linkser kon, bij de PvdA, en bij de VARA.

  Nadat hij zijn opleiding als onderwijzer had afgerond en een aantal jaar als docent had gewerkt, werden Reckmans linkse bedoelingen snel duidelijk toen hij in 1971 een Alternatieve Academie, gegrondvest op Marxistisch-Leninistische beginselen, vormde op de sociale academie De Horst, waar hij les gaf. Zijn ideeën kwamen ook naar voren in 1974, in zijn tijd als bestuurslid van Nieuw-Dennendal, een alternatieve leef- en werkgemeenschap gericht op de emancipatie van “zwakzinnigen”. Hier leefden wel en niet verstandelijk gehandicapten samen in een bijna utopische, socialistische gemeenschap die na 8 maanden gedwongen sloot. Ondanks alle controverses die Nieuw-Dennendal opriep, vormden de ideeën later de basis voor nieuwe, nu  gangbare, omgangsvormen met verstandelijk gehandicapten: gericht op individuele wensen en karaktertrekken.


  Reckman hield zich ook bezig met politiek. Op partijbijeenkomsten en ledenvergaderingen van zijn PvdA werd hij gekoesterd als een bijzonder fossiel, de arbeider waarvoor de doorgeleerde politici het allemaal deden. Totdat hij in 1977 Joop den Uyl van een nieuwe regeringsperiode afhield. De PvdA had dat jaar een overtuigende verkiezingsoverwinning behaald, maar de kabinetsformatie wilde niet vorderen. Toen er een akkoord bereikt leek, diende Reckman op de partijraad een motie in om de formatie tegen te houden. Het kabinet zou ‘een schild voor rechts en een puinruimer van het kapitalisme’ worden. Toen de motie werd aangenomen gaf den Uyl een paar dagen later zijn formatieopdracht terug. Zijn linkse overmoed leverde Reckman landelijke bekendheid en de bijnaam “de Brutus van Ome Joop” op.

  Een paar jaar eerder had Reckman deze overmoed ook bij de VARA vertoond. Hij vond dat de omroep niet socialistisch genoeg was en dat ze leed aan “vertrossing”. Hij richtte de Werkgroep Socialistische Omroep op en dreigde een nieuwe linkse omroep te starten als de VARA niet van koers veranderde: ‘de VARA is van de arbeidersklasse, van de onderliggenden, de kansarmen, de achtergestelden.’ Maar de Werkgroep kon niet concretiseren waarom hun oproep om de VARA “groot en rood” te houden afweek van het bestaande VARA-beleid. Na een jaar hield ze op te bestaan.

  De linkse critici van de VARA kwamen onder leiding van Reckman bijeen in “Sjaloom”, een buurthuis in Odijk, waar het rook naar shag en doorpruttelende koffie. Er werd heftig gediscussieerd over politiek en samenleving. “De Lenin van Odijk” Piet Reckman overleed op 78-jarige leeftijd.

Achtergrond

Over

Een serie over de geschiedenis van de arbeiders in Nederland

Terug naar boven