Was te zien bij de VARA op

Was te zien bij de VARA op

De Misdaad: Onderkruipen

 • Graf Eltjo Siemens
  Herman van Doorn

  Naar aanleiding van de aflevering van "de Strijd" over stakingen hierbij een mooi gedicht over de onderkruipers. Uit de mémoires ("Wie willen boas blieven") van een goede vriend en kameraad en voormalig mederedactielid van Daad & Gedachte (orgaan gewijd aan de zelfstandige arbeidersstrijd). Misschien aardig om kennis van te nemen. Het laat ook zien - net als jullie uitzending - hoe diep de haat was met betrekking tot deze categorie stakingsbrekers).

  De Misdaad

  Ik zal immer trachten

  Het leed te verzachten

  Van het volk dat zijn vrijheid verloor.

  Van wat recht was en krom werd,

  Van wat slecht was en dom werd,

  Van het volk waartoe ik behoor.

  Ik zal ze niet krenken

  Die vaak anders denken

  Over wat vrijheid betekent, en recht.

  Die niet met ons streven

  Omdat heel hun leven

  En hun ziel aan de kerk is gehecht.

  Ik zal ze niet haten,

  Die ons gaan verlaten,

  Omdat de pastoor het beveelt.

  Die mopperen en klagen

  En ons gaan belagen

  Met de leus: Is het vaandel verdeeld.

  Maar van één soort toch gruw ik

  Eén soort verafschuw ik

  Eén is er die ik hartgrondig haat.

  Dat is de onderkruiper,

  De schurk en de gluiper,

  Die z’n kameraden verraad.

  O lummel, o kinkel,

  O laffe scharminkel,

  Je bent als een tijger die loert

  Op het hart van zijn moeder,

  Op het bloed van zijn broeder,

  Jij bent een gevaarlijke ploert.

  O bloedhond der stakers,

  Wie was toch je maker?

  Wie broedde dat stinkende ei?

  Nog slechter dan Judas

  Is jouw vuile karkas,

  De duivel is beter dan jij.

  Je lippen die liegen,

  Je ogen bedriegen.

  De leugen ligt op je gezicht.

  Je handen die kleven

  Van het bloedgeld gegeven

  Voor de misdaad die jij hebt verricht.

  Ontstaan tijdens de grote landarbeidersstaking in Oost-Groningen van 1929, en bewaard door Mevrouw Doornekamp te Bellingwolde. Uit: Jaap Meulenkamp, “Wie willen boas blieven”, De Oostgroninger landarbeidersstaking van 1929, Uitgeverij Stabo/All-­Round B.V.,   Groningen, 1983.  

   

              

   

   

   

   

Achtergrond

Over

Een serie over de geschiedenis van de arbeiders in Nederland

Terug naar boven