Was te zien bij de VARA op

Was te zien bij de VARA op

De moedermavo

  • moedermavo vp
    De eerste moedermavo stond in Middenmeer. Een kans voor vrouwen om door te leren.

    De moedermavo was een vorm van zogenaamd tweedekansonderwijs. Het doel was volwassenen boven de 18 jaar de mogelijkheid te geven een schooldiploma te halen. Anton Remmers, schooldirecteur in Middenmeer, komt in 1972 op het idee wanneer hij van een aantal moeders hoort dat ze eigenlijk weer willen leren. In hun jeugd was het namelijk voor meisjes niet vanzelfsprekend dat zij doorleerden. De meesten gingen naar de huishoudschool. En voor de oorlog was het voor veel meisjes zelfs al na de lagere school afgelopen.

    Hoewel het ministerie van Onderwijs aanvankelijk niet meewerkt, gaan in 1975 (Het Jaar van de Vrouw) de deuren van de eerste moedermavo in Middenmeer open, niet toevallig tijdens de kabinetsperiode Den Uyl, dat onder andere ijverde voor de spreiding van kennis. In Middenmeer herinnert een monument aan deze eerste moedermavo.

    Erik praat met Joke Scheepers.

Achtergrond

Over

Een serie over de geschiedenis van de arbeiders in Nederland

Terug naar boven