Was te zien bij de VARA op

Was te zien bij de VARA op

Geen woning, geen kroning

  • geen woning vp
    De inhuldiging van Beatrix op 30 april 1980 deed Amsterdam piepen en (vooral) kraken.

    Op 30 april 1980 vond de inhuldiging van koningin Beatrix plaats in Amsterdam. Dat gebeurde in een gespannen sfeer, de stad was al maandenlang in rep en roer door confrontaties tussen de autoriteiten en de kraakbeweging, die actie voerde tegen de schrijnende woningnood. In de ochtend van de kroningsdag bezetten krakers een leegstaand kantoorpand op de hoek van de Kinkerstraat en de Bilderdijkstraat, boven de textielwinkel van Nooy. Het achterliggende idee was om de kroningsdag links te laten liggen, en een ’eigen’ feest te vieren op het kruispunt voor het gekraakte pand. De politie greep hard in, en veegde het kruispunt met veel moeite schoon. De meerderheid van de krakers vertrok vervolgens naar de binnenstad, om zich daar bij een aangekondigde demonstratie te voegen. Dat mondde uit in de ernstigste rellen die de stad in decennia had meegemaakt, en die de tot dan toe populaire kraakbeweging veel sympathie kostten. Het op 30 april gekraakte kantoorpand is overigens nog steeds bewoond.

    Erik praat met oud-krakerster Gusta van Eyk

Achtergrond

Over

Een serie over de geschiedenis van de arbeiders in Nederland

Terug naar boven