Was te zien bij de VARA op

Was te zien bij de VARA op

Het Nationaal Arbeids-Secretariaat

 • Het Nationaal Arbeids-Secretariaat

  De eerste vakcentrale van Nederland

  Voor de arbeidersrevolutie

  Niet het NVV, maar het Nationaal Arbeids-Secretariaat  (NAS) was de eerste vakcentrale van Nederland. Het NAS werd in 1893 opgericht, als direct gevolg van de besluiten van de Tweede Internationale die vier jaar eerder in Parijs had plaatsgevonden. (Tijdens die vergadering van de wereldwijde socialistische beweging werd overigens ook besloten dat 1 mei voortaan als Dag van de Arbeid door het leven zou gaan).

  Het NAS verenigde niet alleen vakbonden, ook de Sociaal Democratische Bond van Domela Nieuwenhuis was lid, en later ook de SDAP. Die banden met politieke partijen werden al snel losgelaten. Voor veel politieke partijen was het NAS te radicaal. In het parlement werden de standpunten van de vakcentrale vertegenwoordigd door de Socialistische Partij van Harm Kolthek (die zelf een aantal jaren secretaris van het NAS was geweest) en toen die uit de Kamer verdween door de communisten.

  De radicale bond vond vooral veel aanhang in de grote steden, onder havenarbeiders en bouwvakkers. Erg massaal is die achterban nooit geweest, op het hoogtepunt van zijn bestaan, aan het begin van de jaren ’20, telde het NAS rond de 50.000 leden. Het NVV had er zo’n 5 keer meer. Ambtenaren was het expliciet verboden lid te zijn van het NAS.

  Toen de Communistische Partij Holland vanuit Moskou in de jaren ’20 de opdracht kreeg zich meer op het gematigde NVV te richten, verbrak het NAS de banden met die partij. In 1924 werd Henk Sneevliet voorzitter. Zijn Revolutionair Socialistische Partij werd zo de belangrijkste parlementaire bondgenoot van het NAS. Soms werd er bij acties en stakingen samengewerkt met het NVV, maar meestal liepen de opvattingen en de tactiek van de gematigde NVV-leden en de (anarcho-)syndicalisten van het NAS te ver uiteen. Regelmatig kwam het dan ook tot confrontaties, niet alleen tussen NVV en NAS, maar ook tussen communisten en NAS-aanhangers.  

  De vakcentrale werd in 1940 onmiddellijk verboden door de Duitse bezetter. De belangrijkste voorlieden, Sneevliet en Ab Menist, werden in 1942 geëxecuteerd. Het NAS werd na de oorlog niet meer heropgericht. Het kleine Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB) zou je kunnen beschouwen als de directe erfgenaam van het Nationaal Arbeids-Secretariaat.

Achtergrond

Over

Een serie over de geschiedenis van de arbeiders in Nederland

Terug naar boven