Was te zien bij de VARA op

Was te zien bij de VARA op

Pieter Jelles Troelstra in Stiens

  • troelstrastiens
    SDAP-voorman Troelstra bracht zijn jeugd door in Stiens. Hij profileerde zich daar vooral als dichter.

    Het standbeeld van Pieter Jelles Troelstra in Stiens eert de SDAP-politicus vooral als Fries dichter. Troelstra bracht zijn jeugd door in Stiens, en schreef er ook zijn eerste gedichten. Na het overlijden van zijn moeder verhuisde het gezin naar Leeuwarden, en groeide Troelstra’s belangstelling voor de sociale politiek. Via de advocatuur belandde hij als medeoprichter van de SDAP in het brandpunt van de sociale strijd. In 1918 riep hij zelfs de revolutie uit in Nederland (maar niemand luisterde). Jaren later keerde de  inmiddels gevierde politicus terug naar de plek van zijn jeugd en wijdde hij een aantal gedichten aan “it âlde doarp”.

    Erik praat met Troelstrakenner Bertus Mulder, en met Troelstra’s achterkleindochter Nikola Geraets en haar zoon Tore.

Achtergrond

Over

Een serie over de geschiedenis van de arbeiders in Nederland

Terug naar boven