De Onrendabelen

 • De Onrendabelen

  ‘De Onrendabelen’ gaat over een groeiende groep mensen, die niet kan niet voldoen aan de steeds strengere eisen in de prestatiemaatschappij.

  Tot het begin van de jaren tachtig was onze verzorgingsstaat gebaseerd op de gedachte dat iedereen, ongeacht afkomst en mogelijkheden, recht heeft op een menswaardig bestaan. Tijdens de economische crisis van begin jaren tachtig begon daar de klad in te komen. Het uit Amerika en Engeland overgewaaide neoliberalisme van Reagan en Thatcher kreeg ook in Nederland voet aan de grond. Burgers moesten zelf verantwoordelijk worden gehouden voor hun welvaart en veel overheidsdiensten werden verzelfstandigd of geprivatiseerd. Geld werd de norm voor succes, niet het welzijn van mensen. De koopkracht van uitkeringen en het sociale minimum werden op of onder het niveau van 1980 gehouden.

  Prestatiemaatschappij
  Terwijl de welvaart voor de meerderheid aanzienlijk steeg, werden de achterblijvers op een steeds grotere achterstand gezet. Iedereen moest zich geschikt maken voor de prestatiemaatschappij, niet alleen door zijn vaardigheden te vergroten, maar ook door zijn gedrag aan te passen.

  Onrendabelen
  Het gevolg is geweest dat een steeds grotere groep niet zelfstandig in eigen levensonderhoud kon voorzien: zij werden ‘onrendabel’. In economische termen: onrendabelen kosten meer dan ze opbrengen. Ondanks de groei van de welvaart in Nederland kwamen steeds meer mensen onder de in Europa afgesproken armoedegrens terecht.

  Discussieprogramma
  De film ‘De Onrendabelen’ is geproduceerd door de VARA. Een week ná de film werd een wetenschappelijk discussieprogramma onder leiding van Paul Witteman uitgezonden. Toonaangevende wetenschappers discussiëerden over de vraag of de mens te allen tijde geheel verantwoordelijk kan worden gehouden voor het eigen handelen.

  'De Onrendabelen' was in november 2009 te zien bij de VARA. Kijk de docu hier terug. 

Documentaires

 • noa t zuuje

  Nao 't Zuuje

  Het is de droom van iedere man, of in ieder geval van...

 • verlaten docu

  Verlaten

  Ieder jaar eindigen meer dan 35.000 huwelijken in een...

 • shame/fame

  Shame/Fame

  Door de komst van de smartphone en het digitale tijdperk ...

 • kuyt

  KUYT

    Het voetbaljaar van 2016-2017 was voor Dirk Kuijt het ja...

 • Meer docu's
Terug naar boven