• Rapporten

  Rapport 'Ontheemd', Werkgroep Kind in AZC

  ‘Ontheemd. De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland’ is een uitgave van de Werkgroep Kind in azc uit januari 2013. De Werkgroep Kind in azc is een coalitie van Unicef Nederland, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland en Kerk in Actie. 


  Redactie:
   Marjon Donkers, Karin Kloosterboer, Beitske Kooistra, Carla van Os en Tessa Smets
  Fotografie:  Hollandse Hoogte
  Vormgeving:  Studio Tint, Den Haag
  Druk: Roto Smeets GrafiServices, Utrecht
  Oplage:  500 exemplaren
  Contact:  kkloosterboer@unicef.nl


  Deze publicatie is ook te downloaden op:  www.kind-in-azc.nl

   

  Rapport 'Return of separated children', Unicef

   

  'Return of separated children' is een uitgave van Unicef Nederland uit mei 2012. 
  Het rapport behandelt de terugkeer van uitgezette kinderen naar landen van herkomst. Ook geeft het inzicht in de uitvoer en regelgeving in Nederland, Europa en internationale regeringen en omvat raadgevingen ter bescherming van de belangen van het kind.

  Download hier het rapport.


  Auteur en eindredactie:
   Claire Achmad
  Projectmanagement, juridisch en kinderrechten: Karin Kloosterboer en Mark Wijne


  Uitgegeven door UNICEF Netherland

  Rapport Rijksuniversiteit Groningen

   

  Dit rapport behandelt de schade die kinderen oplopen als zij na langdurig verblijf in Nederland gedwongen worden uitgezet.

  In dit rapport lichten deskundigen het standpunt toe dat kinderen schade oplopen als ze na gewenning, hechting, worteling in de Nederlandse samenleving alsnog uitgezet gaan worden.

  Download hier het rapport.


  Auteurs en redactie: Dr. M.E. Kalverboer, Drs. A.E. Zijlstra, Rijksuniversiteit Groningen

  April 2006

   

  Rapport 'Silent Harm'

   

  'Silent Harm', ofwel 'stille schade' is een rapport dat de situatie van uitgezette kinderen en hun psychologisch-sociale gezondheid onder de loep neemt. Dit rapport is tot stand gekomen door Unicef Kosovo iin samenwerking met
  Kosovo Health Foundation, maart 2012. 


  Download het rapport hier.


  Auteurs en redactie: Thomas Wenzel,Verena Knaus, Fried Didden, Mirjam Palsma, Blerta Slihaj, Gabriel Diaconu, Hanna Kienzler, Mimoza Shahini

  Voorwoord: Thomas Hammarberg, raadslid Europese Commissie Mensenrechten

   

  Rapport 'Wachten op je toekomst'

   

  Het adviesrapport 'Wachten op je toekomst' gaat over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen, uitgebracht door De Kinderombudsman, maart 2012. 


  Download het rapport hier.

Over

‘Uitgezet’, een vierdelige documentaireserie van BNNVARA over het lot van uitgezette asielkinderen.

Terug naar boven